Tư Vấn Đầu Tư - Tư Vấn Luật - Cố Vấn Doanh Nghiệp - Thủ tục Xin Các Loại Giấy Phép Trong Kinh Doanh, Nhà Đất - Bào Chữa - Giải Quyết Tranh Chấp - Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp - Đầu Tư Trang Trại.  Tìm kiếm: Tiếng việt    English
Kiến thức 28.09.2011

 Thực Trạng Về Hành Nghề Luật Sư ở Việt Nam

 

Sau 5 năm thi hành Pháp lệnh luật sư, đội ngũ luật sư ở nước ta đã và đang phát triển nhanh về số lượng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề cũng từng bước được nâng cao. Tính đến tháng 1 năm 2007, tổng số luật sư trong cả nước là hơn 4200, tăng 2 lần so với tổng số luật sư có được sau hơn 10 năm thi hành Pháp lệnh tổ chức luật sư năm 1987. Một kết quả rất quan trọng nữa là Pháp lệnh luật sư năm 2001 đã tạo ra điều kiện thuận lợi mở rộng và phát triển hoạt động hành nghề của các luật sư. Chỉ trong thời gian chưa đầy 5 năm, 961 Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh đã được thành lập và đăng ký hoạt động.

Hoạt động luật sư trong thời gian qua không những đã đáp ứng kịp thời nhu cầu giúp đỡ pháp lý ngày càng cao của các cá nhân, tổ chức; góp phần quan trọng trong việc bảo việc quyền, lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo và các đương sự khác, phục vụ tích cực cho công cuộc cải cách tư pháp, mà còn góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi và tin cậy cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng phải thấy rằng, trong tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư hiện nay vẫn còn một số hạn chế sau đây:

Thứ nhất, số lượng luật sư hiện có so với dân số cả nước vẫn còn quá thấp, phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn (Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) gây ra sự mất cân đối lớn trong hành nghề và giáo dục pháp luật giữa các vùng miền.

Thứ hai, chất lượng đội ngũ luật sư hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu trong cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế. Đa số các luật sư hiện nay chưa được đào tạo một cách bài bản về kỹ năng hành nghề nói chung và kỹ năng tranh tụng nói riêng. Số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có hiểu biết về kiến thức pháp luật quốc tế, có kinh nghiệm hành nghề trong môi trường quốc tế, có trình độ ngoại ngữ giỏi và hành nghề chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế còn ít.

Thứ ba, việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật hành nghề luật sư vẫn chưa được nhận thức một cách đầy đủ, chưa trở thành ý thức tự giác đối với mỗi cá nhân luật sư trong hành nghề và trong cuộc sống, cá biệt có luật sư vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Thứ tư, nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư còn chưa được thực hiện tốt trong thực tiễn. Nhiều Đoàn luật sư địa phương còn hạn chế về năng lực và điều kiện thực tế để phát huy đầy đủ vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong quản lý luật sư và tổ chức hành nghề luật sư. Tổ chức luật sư toàn quốc với tư cách là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong phạm vi toàn quốc để đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề vẫn còn đang trong quá trình chuẩn bị thành lập. Trong khi đó, Nhà nước không thể làm thay công việc của Đoàn luật sư, không thể can thiệp vào các hoạt động có tính chất tự quản của luật sư. Do vậy, trong quản lý hành nghề luật sư, vẫn còn tình trạng thiếu tập trung, thiếu thống nhất từ phía tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

Thứ năm, tổ chức và hoạt động của luật sư Việt Nam và việc hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam, về cơ bản, vẫn đang được điều chỉnh bằng các văn bản quy phạm pháp luật riêng biệt. Việc tách rời các quy định về luật sư Việt Nam và hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam không những hạn chế mối liên kết giữa luật sư Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến nguyên tắc đối xử quốc gia trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý.

Cuối cùng, các cơ quan nhà nước, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội còn chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của luật sư, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển số lượng luật sư và hiệu quả của hoạt động hành nghề luật sư.

Luật luật sư bao gồm 9 chương với 94 điều có hiệu lực vào ngày 1/1/2007 sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của nghề luật vốn còn chưa phát triển theo đúng tiềm năng ở nước ta. Các luật sư phải biết nắm lấy cơ hội, đồng thời phải học hỏi, làm mới bản thân không ngừng trong xu thế cạnh tranh khốc liệt này.

Triển vọng của nghề luật sư

Nghề luật được cho là sẽ phát triển nhanh đến năm 2014, chủ yếu là do kết quả của sự phát triển kinh tế và phạm vi chung của các hoạt động kinh doanh. Khối lượng công việc ngày càng tăng cao của luật sư là kết quả tất yếu do nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ pháp lý trong những lĩnh vực chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, hôn nhân gia đình, sở hữu trí tuệ, đầu tư tài chính, năng lượng, chống độc quyền và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, số lượng các văn phòng luật cũng sẽ tăng nhanh do nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của tầng lớp trung lưu.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ các nước phương Tây, khi phát triển đến một mức độ nào đó, các doanh nghiệp sẽ có sự điều chỉnh, tự hạn chế dần nhu cầu đối với dịch vụ tư vấn luật trong nỗ lực cắt giảm chi phí, tăng cường sử dụng những dịch vụ của các công ty kế toán, kiểm toán… để thực hiện một số phần việc vốn thuộc phận sự của luật sư. Ví dụ, công ty kế toán có thể tư vấn về quyền lợi người lao động, thủ tục pháp lý hoặc xử lý nhiều dịch vụ khác mà trước đây thường được một công ty luật thực hiện. Việc thương lượng và đưa ra các giải pháp hợp lý trong tranh chấp sẽ đạt một tỷ trọng cao hơn việc đệ đơn ra tòa do án phí cao và thời gian xét xử kéo dài.

Nước ta, trước viễn cảnh hội nhập toàn diện về kinh tế với các nước, khả năng phát triển sự nghiệp của nghề luật sư lạc quan hơn rất nhiều. Trong số hơn 4200 luật sư hành nghề, có khoảng gần 3300 luật sư có chứng chỉ hành nghề, còn lại là luật sư tập sự. Như vậy tỷ lệ luật sư trên đầu người ở ta là 1/21.439; trong khi đó ở Nhật là 1/4546, Thái Lan 1/1526, Singapore 1/1000, Mỹ 1/250. So với các nước trong khu vực như Thái Lan và Singapore, đội ngũ luật sư của ta còn quá mỏng. Theo phân tích của giới chuyên môn, trong giai đoạn phát triển cho đến năm 2020, nước ta cần từ 18 đến 20 ngàn luật sư lành nghề thuộc tất cả các lĩnh vực.

Như đã điểm qua ở phần trên, nghề luật sư ở ta xuất hiện từ thời Pháp thuộc, các luật sư thường tốt nghiệp ở các trường Pháp và hiếm hoi như lá mùa thu. Từ sau năm 1945, đội ngũ luật sư bắt đầu hình thành, nhiều người được chỉ định biện hộ cho các bị cáo trong các phiên tòa, nhưng nghề này chỉ thực sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng kể từ khi nhà nước thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa kêu gọi đầu tư, mà cột mốc đáng nhớ nhất là khi nhà nước ban hành Pháp lệnh tổ chức luật sư vào năm 1987.

Đội ngũ luật sư của ta đã phát triển vượt bậc trong thời gian qua nhưng vẫn được giới chức chuyên môn đánh giá là yếu và thiếu. Theo một báo cáo không chính thức của một hãng điều tra nhân lực nước ngoài, trong số hơn 4000 luật sư của ta chỉ có 50 người có đủ hiểu biết về luật pháp quốc tế để tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong những giao dịch thương mại với nước ngoài. Trong số 50 người đứng đầu này cũng chỉ có khoảng từ 10 đến 15 người có khả năng đáp ứng được các tiêu chuẩn của luật sư đẳng cấp quốc tế. Trong khi đó, nhu cầu pháp lý của người dân ngày càng tăng cao, đặc biệt là ở các đô thị. Dịch vụ pháp lý không còn là khái niệm quá mới mẻ và việc đưa nhau ra tòa khi có tranh chấp cũng trở nên quen thuộc hơn. Nhà nước cũng đã có những động thái tích cực trong việc đào tạo những luật sư trẻ am hiểu luật quốc tế bằng cách đưa những sinh viên luật có tiềm năng ra nước ngoài học tập. Năm 2007, Bộ Tư pháp có 30 xuất học bổng nước ngoài về Luật quốc tế và thương mại quốc tế.

Tính cạnh tranh trong công việc sẽ trở nên dữ dội hơn bởi vì số lượng lớn sinh viên luật mới tốt nghiệp mỗi năm. Không phải vì thiếu luật sư mà các sinh viên mới ra trường sẽ được trọng dụng. Không ít sinh viên luật hiện nay không thể tìm được việc làm bởi vì nhiều nguyên do chủ quan và khách quan. Một trong những lý do chính là xã hội chúng ta đang thiếu luật sư giỏi chứ không thiếu những người “bình bình”. Cũng như trong bất cứ lĩnh vực nghề nghiệp nào khác, ai giỏi sẽ có những cơ hội tốt nhất.

Vì không phải ai cũng tìm được một vị trí ngon lành trong các hãng luật danh tiếng hay các công ty đa quốc gia với mức lương cao, các luật sư đang tăng cường tìm việc ở những khu vực phi truyền thống khác, nơi những kiến thức về luật pháp là một bổ sung đáng quý chứ không phải là một yêu cầu bắt buộc, ví dụ như các chức vụ quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, cơ quan nhà nước cùng các tổ chức khác. Cơ hội nghề nghiệp được dự đoán là sẽ tiếp tục tăng cao trong những tổ chức, đơn vị này.

Trước đây, một số người mới tốt nghiệp phải chấp nhận những vị trí thuộc những lĩnh vực nằm ngoài mối quan tâm của họ hoặc trong những lĩnh vực mà họ cảm thấy quá sức. Thời gian gần đây, số người khó có thể tìm được những vị trí chính thức đang chuyển sang làm việc tạm thời cho những công ty cần luật sư trong thời gian ngắn hạn cho đến khi họ có thể tìm được công việc phù hợp. Dịch vụ này cho phép các công ty thuê luật sư khi có nhu cầu và giúp các luật sư tập sự phát triển những kỹ năng thực tế trong khi đi tìm một công việc ổn định.

Bởi tính cạnh tranh gay gắt trong công việc nên kinh nghiệm làm việc và khả năng nhận công tác xa của người mới tốt nghiệp càng trở nên quan trọng hơn. Ngoài ra, các ông chủ đang tìm những người có bằng cấp khá giỏi và có kinh nghiệm về một lĩnh vực đặc biệt, chẳng hạn: thuế, bản quyền, bằng sáng chế.

Cơ hội nghề nghiệp sẽ tập trung vào vị trí luật sư nội bộ (in-house lawyer) vì các doanh nghiệp và các cấp chính quyền có nhu cầu thuê nhiều luật sư và do ngành công nghiệp dịch vụ pháp lý đang phát triển mạnh. Các khu vực có nhu cầu thu hút nhân lực là các doanh nghiệp nhà nước, các hãng luật và công ty lớn. Việc buôn bán với các đối tác nước ngoài dẫn đến yêu cầu thuê luật sư nội bộ ở các công ty, tập đoàn. Trong khi đó, số người hành nghề ở khu vực tư nhân đang tăng lên khá mạnh, phản ánh tốc độ tăng trưởng nóng của nền kinh tế Việt Nam và việc nước ta đang ngày càng tham gia sâu vào quá trình hội nhập với kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, các bộ luật ngày càng phức tạp hơn đòi hỏi chuyên môn cùng với chi phí lớn để duy trì công việc nghiên cứu luật một cách kịp thời, các công ty luật lớn cũng có nhiều lợi thế hơn. Khách hàng có khuynh hướng tìm đến những công ty luật hay các văn phòng luật lớn khi gặp vấn đề pháp lý có thể dẫn đến hậu quả kinh tế nghiêm trọng, mà điều này có nghĩa là thù lao sẽ cao hơn.

Đối với những luật sư muốn hành nghề độc lập, việc mở công ty luật một thành viên sẽ dễ dàng thực hiện hơn ở những thị trấn nhỏ và khu vực ngoại ô. Một lý do nữa khiến nhiều sinh viên tốt nghiệp không tìm được công việc thích hợp là xu hướng tập trung ở các đô thị lớn với mong muốn tìm một công việc “béo bở”. Nhưng thực tế không xảy ra như trong dự tính và họ buộc phải chấp nhận những nghề không thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Xem tất cả
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNTrang chủ   |   Giới thiệu   |   Dịch vụ   |   Hướng dẫn   |   Tin tức   |   Khách hàng   |   Kiến thức   |   Nhân chứng&Sự kiện   |   Việt Nam-Quê hương tôi   |   Giải trí   |   Hộp thư khách hàng   |   Liên hệ   

 

 

   @Bản quyền 2011 thuộc về Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư PACIFIC
Địa chỉ: 11G1 Cư xá Ngân Hàng, đường Lâm Văn Bền, P. Tân Thuận Tây, Quận 7,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: +84-8.3.8725260       Fax:+84-8.3.8725.261     Hotline: 0903.904.971
Email:    
contact@pacific.net.vn - congduc@pacific.net.vn
 

 

Thiết kế web và hỗ trợ kỹ thuật: Highland Soft